ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการสถานี (ศปก.สภ.) สภ.เก้าเลี้ยวได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ศปก.สภ.เก้าเลี้ยว เพื่อเชื่อมต่อการประชุมผ่าน VDO ทางไกล ตามนโนบาย สตช. มีการจัดทำ
ข้อมูลข่าวสารประจำศุนย์ฯ ตามที่ สตช.กำหนด
>>อ่านเพิ่มเติม
   
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการและบ้านพักสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว ตามนโยบายของ สตช. "หญ้าไม่รก สีไม่ตก" สภ.เก้าเลี้ยว ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันทำความสะอาดสถานีตำรวจ ทั้งในตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสถานี
>>อ่านเพิ่มเติม
   
   

  HOME

สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว 163 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230
โทรศัพท์ 056-299379 Email :[email protected]
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels