เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.สืบศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.นครสวรรค์ ได้ร่วมเป็นประธานในการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๖ ของข้าราชการตำรวจ จำนวน ๒๐๖ นาย ประกอบด้วย สภ.บรรพตพิสัย, สภ.บางม่วง , สภ.เก้าเลี้ยว และสภ.หนองกรด โดยมอบหมายให้ สภ.เก้าเลี้ยว เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่ในการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๖

HOME