การประชุมซ้อมแผน ถปภ.ฯ ในการปฏิบัติก่อนที่ จนท.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดที่ได้รับมอบหมายพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการยืนขณะขบวนเสด็จผ่านการแต่งกายอุปกรณ์ในการที่จำเป็นในการใช้ขณะเข้าจุด

HOME