โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารที่ทำการและบ้านพักสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว
ตามนโยบายของ สตช. "หญ้าไม่รก สีไม่ตก"

สภ.เก้าเลี้ยว ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันทำความสะอาดสถานีตำรวจ ทั้งในตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสถานี

   

HOME