ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว

ลงนามถวายพระพร                  เข้าสู่หน้าเวบ